Who we worked for

[smls id=”116″]

Members of our team took part in creating various Polish films and TV shows (‘Belfer’ ‘Prawo Agaty’, ‘Lekarze’, ‘Świat według Kiepskich’,’Na Noże’, ‘Aż po sufit’ ‘Licencja na wychowanie’, ‘Pierwsza miłość’,) and multiple feature films (‘Klub Włóczykijów’, ‘No panic, with a hint of hysteria’, Waiting for Summer, ‘Greenscreen’ ‘Agape’)